JAN SHOP TẠI 200 ĐINH TIÊN HOÀNG, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1

▉  THÔNG TIN LIÊN HỆ

      ▶ Địa chỉ: 200 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1

      ☎ Điện Thoại: 02866831870

▉  THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

       ▶ 9:00 - 22:00 (kể cả CN và ngày lễ)

HOTLINE: 0888 645 695

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản

 

▉  Tham khảo bản đồ nếu chưa biết đường:

icon icon