JAN SHOP TẠI 5A NGUYÊN OANH, PHƯỜNG 1, QUẬN GÒ VẤP

▉  THÔNG TIN LIÊN HỆ

      ▶ Địa chỉ: 5A Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp
      ☎ Điện Thoại: 0703134590
▉  THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
       ▶ 9:00 - 22:00 (kể cả CN và ngày lễ)
HOTLINE: 0888 645 695

▉  Tham khảo bản đồ nếu chưa biết đường:

icon icon