JAN SHOP TẠI 82 YJUT, P. THẮNG LỢI, TP. BUÔN MÊ THUỘT, ĐẮK LẮK

▉  THÔNG TIN LIÊN HỆ

      ▶ Địa chỉ: 82 YJUT, P. THẮNG LỢI, TP. BUÔN MÊ THUỘT, ĐẮK LẮK

▉  THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

       ▶ 8:00 - 22:00 (kể cả CN và ngày lễ)

HOTLINE: 028 9999 0090

Tham khảo bản đồ nếu chưa biết đường:

 

icon icon