JAN SHOP TẠI 850 SƯ VẠN HẠNH, PHƯỜNG 13, QUẬN 10

▉  THÔNG TIN LIÊN HỆ
      ▶ Địa chỉ: 850 Sư Vạn Hạnh Phường 13 Quận 10
      ☎ Điện Thoại: 0392617491
▉  THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
       ▶ 9:00 - 22:00 (kể cả CN và ngày lễ)
HOTLINE: 0888 645 695

▉  Tham khảo bản đồ nếu chưa biết đường:

icon icon